6.DISCIPLÍNA: SILA

NÁVŠTEVA DOPRAVNÉHO IHRISKA

V mnohých športoch o dobrých výsledkoch a rekordoch rozhoduje sila. Čím je športovec silnejší, tým je väčšia šanca , aby porazil svojich súperov. Aj my môžeme poraziť svojich súperov – nezodpovedných účastníkov cestnej premávky svojou silou. Nie, nebudeme sa biť. Ale ukážeme im to silou príkladu a to tak, že budeme pre nich vzorom . A to sa musíme naučiť. Ideálnu príležitosť nám na to dáva dopravné ihrisko.

 

 

Naše veľké poďakovanie patrí mestskému policajtovi pánovi Dušanovi Medzihradskému, ktorý sa nám počas návšetvy dopravného ihriska venoval a veľa nás naučil.