2.DISCIPLÍNA : ŠIKOVNOSŤ

VÝROBA  DOPRAVNEJ ZNAČKY  Z  NETRADIČNÉHO  MATERIÁLU

 

Aj športovci musia dodržiavať pravidlá . Bez nich by bol na športoviskách poriadny chaos. A tak to je aj v doprave. Pravidlá sú jasné a presné . Častokrát ich symbolizujú jednoduché obrázky – značky . Mali by nám „voňať“ a  určite by sme ich „chuť“ mali dobre poznať .

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE 

Ocenení jednotlivci:

1.A Jakubko MAČOR

1.A Miško PLANČO

1.B Erik GAMA

1.B Jakub GONDA

1.C Rebeka KORČUŠKOVÁ

2.A Matúš RAPŠÍK

2.A Samko MUŠČÍK

3.A Jakub KULÁŠ

3.A Anetka HOĽMOVÁ

4.A Soňa PLANČOVÁ

4.B Maťko GORNÁL

4.B Tobias LOFAJ

4.B Andrejka KALISOVÁ

4.D ANdrej PAUER