3.DISCIPLÍNA : POSTREH

 

STRETNUTIE S DOPRAVNÝM POLICAJTOM (aktívna beseda ) 

 

Ani pravidlá nestačia, aby športovci súťažili fair-play. O dodržiavaní pravidiel sa snažia rozhodcovia. A tak je to aj v doprave.  Cieľom tejto aktivity bude deťom ukázať dôležitosť úlohy policajtov v doprave. Úlohou detí bude zistiť – vytvoriť 5 dôvodov, prečo je dopravný policajt dôležitý . Za odmenu sa deti stanú na jeden deň aktívnymi spolupracovníkmi dopravných policajtov. Vzorným účastníkom dopravy budú odovzdávať vlastnoručne vytvorené dopravné značky z chutného medovníka :)