BEZPEČNE NA CESTÁCH

Všetci dobre vieme, akú neuveriteľnú silu majú v súčasnej dobe média. Ovplyvňujú rozhodnutia, názory, hodnotové rebríčky nielen dospelých, ale aj našu mladú generáciu. Často krát deti vnímajú zdieľané informácie z internetu ako reálne, dobré až hrdinské. Neodlišujú virtuálny svet od toho skutočného, v ktorom naozaj nemajú 7 životov ako v počítačových  hrách ,resp. „hrdinstvo“ odvážnych kúskov na  videách vnímajú ako niečo normálne, bez možnosti ohrozenia života. Stávajú sa aj také prípady, že tieto kúsky si deti v reálnom svete chcú aj odskúšať , pričom nevnímajú riziko a nešťastie, ktoré sa razom môže stať .

Hlavným zámerom navrhovaného projektu je ukázať pravý obraz zodpovedného účastníka cestnej premávky, ktorý sa správa zodpovedne nielen k sebe samému, ale vie ovplyvniť názory  a konanie svojich starších i mladších kamarátov a niekedy možno aj nezodpovedných dospelákov. A práve  preto chceme pracovať s deťmi na projekte,  ktorý je založený   na myšlienke, aby základné elementárne poznatky, ktoré získavajú na vyučovaní v škole, ale i v bežnom živote neostali iba v abstraktnej rovine, ale pretavili sa do veľmi konkrétnej podoby. Záleží nám, aby abstraktný poznatok, ktorý deti naučíme, aj vnútorne prežili a  vnútorne sa s ním stotožnili. Zámerom projektu je ponúknuť deťom atraktívny spôsob výchovno-vzdelávacej práce, pri ktorom sa dokážu zabávať, smiať, ale aj veľa naučiť, zdokonaliť a napredovať, byť aktívne a tvorivé v súlade s platnými učebnými osnovami. Radosť, hra a zážitok v projekte  zastupujú pozíciu tvorivého nástroja, ktorým sa môžu deti rozvíjať po stránke kreativity, logického myslenia, komunikatívnosti, tímovej spolupráce, schopnosti prepájať vedomostí a zručností, samostatnej práce a schopnosti samovzdelávania.

Zámerom projektu je ponúknuť deťom atraktívny spôsob výchovno-vzdelávacej práce, pri ktorom sa dokážu zabávať, smiať, ale aj veľa naučiť, zdokonaliť a napredovať, byť aktívne a tvorivé v súlade s platnými učebnými osnovami. Celý projekt bude motivovaný veľkou dopravnou olympiádou. Projekt plánujeme realizovať v období  február – máj, pričom každý týždeň v tomto období budú deti plniť jednu olympijskú disciplínu.   Tak ako v športe, keď chceme dosiahnuť nejaký úspech, urobiť rekord , stať sa víťazom, musíme pre dosiahnutie tohto cieľa obetovať nielen čas, ale musíme k tomu prispôsobiť svoje snaženie, jednoducho musíme pracovať na sebe. Deti budú každý týždeň prekonávať inú olympijskú disciplínu dopravnej zodpovednosti. Najskôr ju budú trénovať s rôznymi trénermi, inštruktormi, terapeutmi, kondičnými trénermi ako ozajstní športovci a na konci týždňa ich bude čakať veľký pretek ( súťaž ) v danej disciplíne.


 

 


Novinky

Medovníková hliadka

19.05.2013 14:55
Poslednou aktivitou projektu Olympijské hry dopravnej zodpovednosti bola akcia priamo...

—————

Sila v doprave

03.05.2013 21:00
Aj 6.súťažnú disciplínu máme za sebou. Návštava dopravného ihriska nemala chybu:) Viac info v 6....

—————

5 proti 5

26.04.2013 20:59
V školskej súťaži zvíťazilo družstvo 1.A triedy . Blahoželáme !!!! Viac sa dozviete ak si kliknete...

—————

Prvá pomoc

20.04.2013 14:43
V piatok 19.4. sme sa stretli s pani Pišútovou, ktorá nám ukázala ako aj my môžeme niekomu pomôcť...

—————

Turistický - dopravný tiket

12.04.2013 16:34
Ďalšiu súťažnú disciplínu máme úspešne za sebou :) Otestovali sme si svoje vedomosti z (...

—————

Vyhodnotenie súťaže

05.04.2013 19:59
Súťaž malých spisovateľov a súťaž "Dopravná značka z netradičnéhon materiálu " už pozná svojich...

—————

Dopravné značky z netradičného materiálu

12.03.2013 17:26
Ešte niekoľko dní vám zostáva na splnenie 2.disciplíny. Niektoré značky sú úžasnééééééé :)

—————

Prvé básničky sú už publikované

28.02.2013 20:47
Malí spisovatelia a spisovateľky už poslali svoje super básničky . Prečítajte si ich a ak sa...

—————

1. DISCIPLÍNA

27.02.2013 12:18
Náš projekt sme zahájili prvou disciplínou :) Zapojíš sa aj ty ?

—————


 


 

TOPlist